شروع کار بر روی پروژه نمونش

فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر همه ساله همزمان با روز ملی صادرات در تاریخ 29 مهر ماه برگزار می شود. در این فرآیند که چند ماه قبل از روز اصلی آغاز میشود، صادرکنندگان کشور در حوزه های مختلف اطلاعات مربوط به صادرات خود را در سال گذشته اظهار میکنند. سپس سازمان توسعه تجارت ایران پس از بررسی های تخصصی و تایید این اظهارات، میتواند این اطلاعات را طبقه بندی نمایند و در بین این اطلاعات داوری نموده و صادرکنندگان برتر را در هر حوزه مشخص نماید. 

آدرس سامانه درگاه متقاضیان حضور در فرآیند انتخاب صادر کنندگان نمونه کشور که با نام "سامانه نمونش" شناخته می شود،  nemoonesh.tpo.ir می باشد که تحت دامنه اصلی سازمان توسعه تجارت اجرا می شود.

آخرین مطالب