• برنامه نویسی و توسعه پروژه وب سایت شرکت کاریابی افق 
  • انجام پروژه در خرداد ماه سال 1392 با استفاده از قالب اختصاصی طراحی شده توسط تیم UI/UX
  • در این پروژه از زبان برنامه نویسی قدرتمند #C تحت فریمورک ASP.NET شرکت مایکروسافت استفاده شده است
  • بانک اطلاعاتی این پروژه SQL server 2012 می باشد