• برنامه نویسی و توسعه پروژه سیستم ارتباط با مشتری پروژه‌ی بزرگ المپیا
  • انجام پروژه در اردیبهشت ماه سال 1397 با استفاده از قالب اختصاصی طراحی شده توسط تیم UI/UX
  • در این پروژه از زبان برنامه نویسی قدرتمند #C تحت معماری سه لایه MVC شرکت مایکروسافت استفاده شده است
  • بانک اطلاعاتی این پروژه SQL server 2016 می باشد
  • ثبت اطلاعات کامل مالکان واحدهای تجاری
  • ثبت و مدیریت اقساط و اطلاعات مالی
  • تعریف کاربران با قابلیت تنظیم سطح دسترسی منعطف