نرم افزار جامع مدیریت سالن های زیبایی و آرایشی.

  • امکان ثبت مشتری به تعداد نامحدود
  • امکان صدور شماره اشتراک
  • امکان تعریف پلن های مختلف کاربری
  • امکان تعریف باشگاه مشتریان
  • ثبت رزرو تلفنی و حضوری برای روزهای آینده
  • امکان ثبت درصد حق اشتراک برای آرایشگرهای مختلف
  • نمایش تقویم کاری آرایشگرها برای روزهای مورد نظر
  • سیستم فروشگاه کامل جهت 
  • ...