نرم افزار جامع مشارکت کنندگان نمایشگاهی ، سیستمی است که در آن تمامی کسانیکه خواستار اخذ غرفه ای در هریک از نمایشگاه های کشور که تحت نظارت سازمان توسعه تجارت ایران است، هستند باید ثبت نام نمایند و اطلاعات خود و اطلاعات غرفه‌ی درخواستی خود را ثبت نمایند.

  • دارای پنل مدیریت قدرتمند
  • سیستم مدیریت کاربران سایت با قابلیت سطح بندی و دسترسی های مختلف
  • ثبت نمایشگاه
  • تقویم نمایشگاهی 
  •